"Temiz Çevre ve Kaliteli Yaşam İçin"

Hizmetlerimiz

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Çok Tehlikeli İşyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmekte ve İşyeri Hekimine yardımcı olmaktadır. Deneyimli personeliyle işyeri hemşiresi hizmeti sunmaktayız.

Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
  • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak
  • İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak
  • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak

Sağlık personeli ve işyeri hekimi hizmetlerini birlikte alan işyerlerimizde

Yazılımımızı kullanarak işe giriş ve yenileme muayenelerinin takibini sağlık personelimiz yapıyor, gerektiğinde bu muayeneler için gerekli organizasyonu yapıyor, hem işyeri hekimine hem de muayene olacak çalışana bilgi veriyor.